• Họa si bannner3
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


ÁNH SÁNG TÂM THỨC.

 
Phạm Trinh
Name Ánh sáng Tâm Thức Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code PT-17-TTL-03
Size 80 x 80 cm
Material Oil paint