• Họa si bannner3
HỌA SĨ Nguyễn Thị Tâm
Xem tiểu sử họa sĩ

 
BẤT NHỊ.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

Không có sự vật, hiện tượng nào tồn tại độc lập trong cái chung tổng thể của không gian. Thế nhưng sự phân biệt (Nhị Nguyên) khiến ta chia tách, định đặt các sự vật hiện tượng theo hai chiều đối lập nhau: sáng tối, cao thấp, xấu đẹp, thiện ác... Và chúng ta luôn lệch về đầu này hoặc đầu kia của chiếc thang đối lập đó.
Hình tượng lá và hoa sen khi còn xanh mơn mởn, căng tràn sức sống được vẽ đồng thời với hình tượng sen đã khô héo, úa tàn thể hiện được cái tổng thể, đồng nhất của vạn vật muôn loài. Rằng Sự Sống và Cái Chết không hề đối lập mà nó là một thể song hành cùng nhau không thể tách rời, sự vắng mặt của một nguyên thì nguyên còn lại cũng sẽ không hiện hữu. Ta không để sự phân biệt của ý thức khiến ta chấp kẹt vào Sự Sống và Cái Chết mà ta nhìn nhận rằng nó chỉ là sự diễn tiến thường biến liên tục của dòng chảy Tạo Hóa mà thôi. Vừa sinh ra thì ngay đó đã có chết rồi. Tạo Hóa liên tục và thống nhất như vậy làm gì có sư Phân biệt.


 

Nguyễn Thị Tâm
Name Bất Nhị. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code NTT-17-TTL-02
Size 70 x 100 cm
Material Oil paint