• Họa si bannner3
HỌA SĨ Nguyễn Thị Tâm
Xem tiểu sử họa sĩ


BẾN ĐỖ TÂM THỨC.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

 
Trong cuộc sống ai cũng có một nơi chốn để tìm về, để nương tựa. Con thuyền dù lênh đênh theo dòng cũng cần nơi bến đỗ để nghỉ ngơi và rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Hành Trình tâm thức của con người cũng vậy. Ta sinh ra vốn bị kẹt lại ngay nơi tâm thức ta ứng hợp. Như hình ảnh con thuyền đang neo giữa những mái lưới, gian nhà. Hình ảnh là liên tưởng của sự đời bon chen, xô bồ. Sự Si, Tham, Hận, Sân bủa vây lấy ta, cuốn ta vào vòng luẩn quẩn không lối thoát mà chính ta cũng không hay ta đang bị kẹt.
Người nhận diện ra được những bám chấp đã cột tâm thức họ lại đây, họ sẽ quán chiếu Tâm mình để tập buông dần những chấp bám và hòa dần về Tạo Hóa. Hình ảnh ứng hợp qua hình tượng hai con thuyền đang nương nhờ giữa những cồn cây nhỏ. Tuy vẫn còn nương nhờ, nhưng hình ảnh này gợi cho ta sự thanh tịnh hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, bớt đi những tranh đấu, những lầm lạc. Rồi từ nơi bến đỗ tâm thức này, ta lại tiếp tục nương theo Lẽ Tạo Hóa và hành trì để tỏ ngộ mà hòa về một thể chung cùng với Tạo Hóa. Khi ấy Tâm Thức ta không còn mắc kẹt hay phải nương nhờ bất cứ nơi đâu nữa vì lúc này “Ta là Tạo Hóa, Tạo Hóa là Ta”.


 

Nguyễn Thị Tâm
Name Bến đỗ Tâm Thức. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code NTT-17-TTL-02
Size  x  cm
Material Lụa