• Họa si bannner3
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


ĐIỂM RƠI TÂM THỨC.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Bức tranh với vị Phật tỏa hào quang phía trên và 8 vị phật tử phía dưới tán ra tu theo nhiều hướng khác nhau cho ra sự khác nhau trong tâm thức.
Hình ảnh phần dưới chiếc đèn dầu thể hiện cho tâm thức của 8 vị phật tử. Những đường màu đen lan ra như những chiếc rễ nghiệp thức sâu dày bám chặt lấy người tu cuốn họ vào vòng luẩn quẩn luân hồi đời đời kiếp kiếp như những vòng cuộn xoay không hồi kết nơi bình chứa dầu. Hình thức họ tuy tĩnh lặng nhưng bên trong sự bám chấp, phân biệt, si tham sân vẫn cột chặt tâm thức của họ.
Ứng với phần ánh sáng của cây đèn là vị Phật tỏa hào quang thanh tịnh. Phật là những vị đã Giác Ngộ, họ nhận diện được rằng “Tu tâm thức chứ không tu hình thức”- Sư Phụ TRẦN THANH NGHỊ -. Họ tu theo Tánh Không để thấu triệt lẽ Thường Biến của Tạo Hóa, lấy nhận thức- cái giả tạm bên ngoài làm chất liệu gọt giũa để Tâm Thức họ hóa hư không giống như chiếc đèn cần chất liệu là dầu, tuy hôi và tối đó để thăng hoa mà phát ra ánh sáng.


Phạm Trinh
Name Điểm rơi Tâm Thức Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code PT-86
Size 80 x 160 cm
Material Oil paint