• Họa si bannner3
HỌA SĨ Quang Thanh
Xem tiểu sử họa sĩ


DIỄN BIẾN TÂM THỨC.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng một định nghĩa khúc chiết và vẹn nhiên về Tâm Thức: “Tâm Thức là sự Ngộ”.
Trong tranh Ta ngay luôn thấy được những cung bậc Tâm Thức khác nhau, chúng như những đóa hoa luân phiên biến hiện liên tục. Một nụ hoa phải trải qua bao nhiêu sinh diệt để có thể nở bung và lan tỏa hương sắc muôn nơi thì một tâm thức cũng thế. 
Từng ô màu như là những cánh cửa tâm thức trong Tạo Hóa. Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng rằng “Tạo Hóa đổi thay ngay khi Ta đổi thay”. Nghĩa là ngay khi Ta sinh diệt, đổi thay chính mình bằng những Lẽ Nhiên huyền vi thì lập tức cánh cửa tâm thức mở bung cho Ta hòa vào, và có vô tận những cung bậc như thế. 
Ta còn thấy được rằng, sống chết vốn chỉ do Ta định đặt mà ra. Cả một tiến trình từ khi chỉ là nụ cho tới lúc tăng trưởng, nở thành bông và rồi héo tàn đó chính là một diễn tiến thường biến liên tục không điểm dừng.
Và nếu tạm cho nơi 2 bông hoa đang bung tỏa khoe sắc hương kia là nơi Tâm Thức Ta chan hòa Tạo Hóa thì đó cũng không là điểm dừng. “Ngay tức Thì” cánh hoa kia cũng tàn úa, vì lẽ sự ngộ Ta cũng là giả tạm, vì còn cho là mình ngộ thì đó chưa thực là ngộ mà “Ngộ mà không biết mình ngộ thì thật là ngộ”- Sư Phụ Trần Thanh Nghị -. 
Quang Thanh
Name Diễn biến Tâm Thức. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code QT-05.12.2018
Size 80 x 125 cm
Material Sơn dầu