• Họa si bannner3
HỌA SĨ Lê Thánh Thư
Xem tiểu sử họa sĩ


HÒA VỀ.
(ĐÃ BÁN)

 
Bức tranh là sự thể hiện đang trong tiến trình hòa về làm một với Tạo Hóa của hành giả tu thiền.
Phía dưới hình tượng thiền sư là 3 chấm tròn nhỏ tượng trưng cho cán cân tâm thức. Khi một hành giả đang trong tiến trình hòa về làm một với Tạo Hóa thì họ sẽ liên tục bị sự phân biệt, chấp bám trì kéo họ lệch về 2 đầu của cán cân. Và cũng chính sự nhị nguyên (phân biệt) này đã hình thành nên lớp vỏ dày nghiệp thức bao quanh người hành giả trở thành bức tường cản ngăn hành giả đó hòa vào dòng chảy Tạo Hóa. Và việc tọa thiền là khi hành giả trụ thần để đưa tâm thức về lại điểm cân bằng, cũng chính lúc này sự nhị nguyên không còn nữa, lớp rào cản nghiệp thức bị đánh tan và người hành giả hòa tan một thể chung cùng với Tạo Hóa.