• Họa si bannner3
HỌA SĨ Le Nhuong
Xem tiểu sử họa sĩ


CUNG BẬC TÂM THỨC!

(TRANH ĐÃ BÁN)

Bức tranh thể hiện các cung bậc khác nhau của Tâm Thức ta trong mối tương quan với Tạo Hóa. Khi ta chưa thể thấu hiểu lý do hiện diện của ta trong Tạo Hóa thì ta và Tạo Hóa là hai thể riêng biệt. Mọi thứ trượt qua ta trong vô thức. Hơi thở vẫn đều đặn vào ra thể như ta đang sống nhưng chưa từng ta cảm nhận được sự sống quanh mình. Nên luôn có một khoảng rỗng vô tận mà ta cố gắng cũng vô phương vun đầy.
Nhưng Tạo Hóa vẫn như nhiên sẻ chia đến ta những dòng tín để ta cảm ngộ ra rằng Ta và Tạo Hóa vốn chẳng hai. “Trong ta có Tạo Hóa, trong Tạo Hóa có Ta”_ Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Nên rằng hợp nhất là lẽ phải là. Điều này được ứng hợp qua hai khối vuông với chấm sáng ở giữa. Nhận thức ta cứ thế sinh diệt, ta dõi theo hòa vào Tạo Hóa không ngừng cho tới khi hóa Tạo Hóa như những chấm vàng thăng hoa đến vô tận bởi lẽ Ta đã tan vào cái vô cùng.

 

Lê Nhường
Name Cung bậc Tâm Thức! Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code LN-23-13
Size 50 x 50 cm
Material Oil paint