• Họa si bannner3
HỌA SĨ Văn Dương Thành
Xem tiểu sử họa sĩ


MẢNH GHÉP TÂM THỨC.

Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

Bức tranh gồm nhiều mảnh ghép với màu sắc, hình thù, nét vẽ và đặc điểm khác nhau thể hiện cho những tầng tâm thức khác nhau trong Tạo Hóa. Tâm thức thể hiện cho sự hòa vào Tạo Hóa bao nhiêu. Hòa càng nhiều vào Tạo Hóa thì cái riêng ví dụ như màu sắc, hình thù, các đặc điểm khác sẽ mất dần thay vào đó là sự chan hòa, hòa hợp với Tạo Hóa. Và để tâm thức hòa vào Tạo Hóa thì sự hiểu và ngộ lẽ Tạo Hóa là cần thiết. Ví như để hòa hợp với một người bạn ta cần có tương tác để hai bên hiểu nhau, khi hiểu nhau càng sâu thì những lăn tăn, những hiểu lầm sẽ không còn. Hiểu Tạo Hóa thì cái riêng mất đi.

 
Văn Dương Thành
Name Mảnh ghép Tâm Thức! Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code VDT-TTL-01
Size 40 x 60 cm
Material Lacquer on wood