• Họa si bannner3
HỌA SĨ Văn Dương Thành
Xem tiểu sử họa sĩ

 
NHIÊN NIÊN
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Sự phối ngẫu tinh tế của nhiều màu sắc khác nhau tạo nên bức tranh Xuân thật sinh động. Những nhành mai, nhành đào đang quyện vào nhau tỏa ra khí Xuân tươi mới, chan hòa.
Tuy vậy Xuân không chỉ về với sắc mai, sắc đào, mà Xuân về với muôn hoa hội tụ. Chỉ có Ta mặc định cho rằng Mai, Đào mới là Xuân thôi.
Bốn mùa vốn biến ngẫu không ngừng nghỉ nên rằng cũng không có cái gọi là Xuân Hạ Thu Đông mà nó là một diễn tiến biến hợp không ngừng nghỉ và không bao giờ lặp lại như lời Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng: “Thực tại muôn trùng nhưng không lặp lại!”; 4 Mùa hợp nhất hóa Nhiên Niên hòa quyện cùng Tạo Hóa. Ta đã tỏ ngộ điều này chưa?
Giữa bức tranh như sự tăng trưởng của nhiều tầng tâm thức đạt đến Nhất Nguyên rồi thăng hoa hòa về cái Không vô tận. Nhiên Niên rồi cũng hóa không như sắc trắng phía trên tòa tháp vậy. 
Vì vốn "Nó vậy là vậy!"- Sư Phụ Trần Thanh Nghị - ; cũng đâu có cái gì gọi là Nhiên hay Niên mà khi Ta tan hòa vào Tạo Hóa rồi thì không Nó cũng không Ta nữa.

 
 
 
Văn Dương Thành
Name Nhiên Niên Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code VDT-TTL-01-2019
Size 70 x 90 cm
Material Sơn dầu