• Họa si bannner3
HỌA SĨ Nguyễn Thị Tâm
Xem tiểu sử họa sĩ


SINH DIỆT.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

 
Bức tranh thể hiện sự Sinh Diệt – một lẽ hiển nhiên trong Tạo Hóa. Quy luật Sinh Diệt bao trùm mọi sự vật hiện tượng. Chỉ một cái nháy mắt thôi thì ngay đó sự sinh diệt đã hiện hữu. Hơi thở ta vô ra tự nhiên thế nào, nhịp tim ta đập nhịp nhàng ra sao thì sự Sinh Diệt cũng hiển nhiên như thế.
Ở đâu có Sinh Diệt thì ở đó có phát triển. Sự sinh diệt của những nhành sen tạo ra sức sinh sôi lan tỏa của chúng ra khắp hồ. Thì sự sinh diệt trong nhận thức của ta sẽ cho ra sự Ngộ. Sự Ngộ là sự thấu hiểu về Tạo Hóa và chính ta. Càng ngộ ta càng thấu sâu nơi ta. Càng ngộ ta càng hòa vào Tạo Hóa. 

Nguyễn Thị Tâm
Name Sinh Diệt Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code NTT-17-TTL-01
Size 109 x 109 cm
Material Oil paint