• Họa si bannner3
HỌA SĨ Lê Xuân Chiểu
Xem tiểu sử họa sĩ


Ta là ai?
(SOLD)

 
Bức tranh là sự đan xen của vô vàn những khuôn mặt khác nhau. Mỗi khuôn mặt này cũng tương ứng với những vai trò của chúng ta trong cuộc đời. Thậm chí mỗi người phải luân chuyển thật nhiều vai không giống nhau trong những khoảng không gian và thời gian khác nhau. Tuy nhiên trong mỗi phạm vi như vậy ta lại chịu những định đặt, giới hạn riêng.Và trong cái mông lung rối bời đó ta thường tự hỏi: “Vậy ta thực sự là ai?”.
Khi không còn phạm vi nào để bó buộc ta nữa thì “Ta chính là Tạo Hóa”. Tạo Hóa không phân định ta phải là ai, là cái gì. Vì vốn dĩ tất cả đủ đầy trong chính nó. Nhận diện ra điều này giúp ta buông dần những chấp bám vào cái phạm vi mình tự định ra mà chan hòa vào cái chung tổng thể. Ngay khi ấy thì “Ta là tất cả mà nó như là!”- Sư Phụ Trần Thanh Nghị.


 

Lê Xuân Chiểu
Name Ta là ai? Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code LXC-01-18
Size 95 x 74 cm
Material Oil paint