• Họa si bannner3
HỌA SĨ La Hon
Xem tiểu sử họa sĩ

Ta là Tạo Hóa, Tạo Hóa là ta!

Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

Bức tranh là sự thể hiện trạng thái khi Ta đồng nhất thể với Tạo Hóa. Tạo Hóa được hiểu chính là quy luật Thường Biến và khi Ta tan hòa vào trong sự Thường Biến đó thì Ta và Tạo Hóa là một.
Vạn vật muôn loài liên tục vận động và biến đổi theo thời gian và nó cũng chính như là sự luân chuyển, biến hiện của những mảng màu đang cuồn cuộn trong tranh. Khuôn mặt trong suốt nằm giữa bức tranh là thể hiện cho tâm thức khi đã về ngay trạng thái cân bằng không bị sự phân biệt của ý thức khiến ta lệch khỏi dòng chảy Tạo Hóa. Và khi tâm thức ta ở ngay giữa cán cân thì khoảnh khắc ấy Ta với Tạo Hóa tan hòa vào nhau, ta thường biến theo dòng chảy Tạo Hóa cũng như khuôn mặt trong tranh bỗng hóa thành dòng chảy sắc màu và không còn cái riêng trong cái chung tổng thể của không gian nữa.


 La Hon
Name Ta là Tạo Hóa, Tạo Hóa là ta! Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code LH
Size 30 x 30 cm
Material Oil paint