• Họa si bannner3
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


TÂM THỨC HÓA KHÔNG.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Bước chân phong trần đưa ta đi khắp cõi nhân gian trong cuộc đời này. Xả báu thân, ta lại về với cát bụi, dấu chân như một nấm mồ. Cái còn lại là gì? Là tâm thức của ta khi còn sống và thần thức khi hơi thở không còn. Ngọn đèn kia như tượng trưng cho tâm thức của ta. Ta chấp vào thân ta, ta bám vào cái ta có, ta theo đuổi vọng tưởng, ta xa rời bản thể Tạo Hóa trong ta làm cho Tâm thức ta tối tăm như phần thân của ngọn đèn. Rễ nghiệp luôn bám sâu vào trong thân ta. 
Nhưng cũng chính những điều này là chất liệu giúp ta gọt giũa tâm thức, làm cho tâm thức ta bừng sáng thăng hoa khi được bậc giác ngộ soi chiếu ánh sáng trắng Tạo Hóa(tượng trưng 3 con mắt).
Sự chuyển hóa này là quá trình tương tác trong Tạo Hóa. Ta hiểu Tạo Hóa, ta hòa về Tạo Hóa. Càng hiểu càng hòa thì Tâm Thức ta càng lên cao.


 
Phạm Trinh
Name Tâm Thức Hóa Không. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code PT-17-TTL-02
Size 80 x 80 cm
Material Oil paint