• Họa si bannner3
HỌA SĨ Ho Huu Thu
Xem tiểu sử họa sĩ


TRỰC CHỈ.


 
Hồ Hữu Thủ
Name Trực Chỉ. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code HHT-18-TTL-01
Size 75 x 75 cm
Material Oil paint