• Họa si bannner3
HỌA SĨ Ho Huu Thu
Xem tiểu sử họa sĩ


TRỰC CHỈ.

Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

 
Thiền giả là Người tìm về lẽ của Tạo Hóa. Tìm về cái Chơn Như của Mình. Ta gọt giũa tâm thức hàng ngày thông qua các công việc thực tế tương tác trong cuộc sống. Khi nhắm mắt Ta đi vào thiền định, Ta tĩnh lặng nhận ra Thân và Tâm mình trụ về hợp nhất, đó là lúc Ta hòa cùng Tạo Hóa. Tạo Hóa trong Ta ứng hợp ngoài Ta.
3 Hoa sen tượng trưng cho tâm thức thăng hoa trong thiền tập. Và 3 đài sen vươn cao chạm vào Mặt Trăng hình cung, mặt trăng hình cung tiếp nối cùng Mặt Trời, như là sự thường biến vô tận. Đó là hình ảnh tượng trưng cho Tạo Hóa. Từ đó Ta hòa về vô tận.
Ta trực chỉ vào Tâm Thức, Ta trực chỉ về Không. Về Không để Hòa cùng Tạo Hóa.


 

Hồ Hữu Thủ
Name Trực Chỉ. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code HHT-18-TTL-01
Size 75 x 75 cm
Material Oil paint