• Họa si bannner3
HỌA SĨ Đỗ Duy Tuấn
Xem tiểu sử họa sĩ


VÔ HỮU.
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Thông qua bức Tranh và cách thể hiện của Họa sĩ, một câu chuyện được thể hiện rằng Con người chúng ta là một hợp nhất của Tạo Hóa không có sự tách biệt. Nhìn vào thân xác của Ta là hình nhân (Tướng Không), Ta tạm phân biệt là nam là nữ… nhưng ẩn sâu trong ta là sự ẩn hiện hóa hợp của nhiều yếu tố: Trong ta có Âm - hình ảnh người nữ bên trái – tượng trưng cho phái nữ, là mẹ, là em gái, là con gái…và trong Ta cũng có Dương –hình ảnh người nam bên phải – tượng trưng cho phái nam, là cha, anh trai, là con trai. Trong Ta có 50% Nam, 50% Nữ, trong Bạn đã có Tôi, trong Tôi cũng Bạn, trong Chồng đã có Vợ và ngược lại, là Vô Hữu, là cái thể tánh ẩn tàng luôn biến chuyển mà Ta không thấy được (Tánh Không). Tạo Hóa có gì trong Ta có đó, hợp nhất trong một thể.

 
Đỗ Duy Tuấn
Name Vô Hữu Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code DDT 16
Size 90 x 90 cm
Material Tổng hợp