• Họa si bannner3
HỌA SĨ Le Nhuong
Xem tiểu sử họa sĩ


Vòng Xoáy Tâm Thức.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

 
Vòng xoáy sắc màu là vô tận những tầng tâm thức khác nhau đang theo chiều xoắn ốc tăng trưởng đi lên hòa vào Tạo Hóa. Từ nhiều cái riêng rõ nét ban đầu tan hòa dần vào cái tổng thể chung. Đường xoắn cứ vậy hướng lên, tiến sâu vào, không có sự luân hồi, lẩn quẩn nữa. Vòng xoáy liên tục luân chuyển, biến hiện thì tâm thức ta cũng thế, không có điểm dừng và không có cái cùng tận mà hòa rồi tiếp tục hòa thêm, ngộ lại ngộ thêm.


 

Lê Nhường
Name Vòng xoáy Tâm Thức. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code LN-18-TTL-01
Size 100 x 100 cm
Material Oil paint