• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Xuân Chiểu
Xem tiểu sử họa sĩ
LÀNG QUÊ

Tác giả:  Họa sĩ Lê Xuân Chiểu
Tác phẩm: Làng quê
Chất liệu: Sơn sơn mài trên vóc
Năm vẽ: 2013.
Mã số: LN-01-13.

Giá: Đã bán