• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Đặng Can
Xem tiểu sử họa sĩ
DC-160_Thông-điệp-xanh
DC160_Thông-điệp-xanh_140x140cm_sơn dầu_2007
DC157_Schoolgirls- nu-sinh
DC157_School girlds_130x130cm_Oil on canvas_2007
DC 228 Nét xuân-beautiful stroke
DC 228 Nét xuân-beautiful stroke_120x120cm_Sơn dầu_2008
DC226 Chuyện trò-Talkings
DC226_Chuyện trò_100x100cm_Sơn dầu_2008
DC242_Một góc quê hương
DC242_Mot goc que huong_A countryside's corner-107x134_Sơn dầu_2009
DC335 Sac he II-Summer color II
DC335_Sắc hè II _100x100cm_Sơn dầu_2011
DC353 Thu hoach muoi-Salt harvest
DC353_Thu hoạch muối_100x120_sơn dầu_2011_Đã bán
DC372- Dem trang II- Monnlit night II
DC372- Dem trang II- Monnlit night II_60x70_Sold
DC386-Lang que yen binh III- Peaceful village III
DC386-Lang que yen binh III- Peaceful village III