• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Trần Trọng Thượng
Xem tiểu sử họa sĩ
TThuong02-17_Lá rụng trên tà áo_Falling leaves over Ao Dai
TThuong02-17_Lá rụng trên tà áo_Falling leaves over Ao Dai
TTTh01-16-Schoolage in pink_Tuổi hồng
TTTh01-16-Schoolage in pink_Tuổi hồng_80x90_Oil on canvas
TTTh02-16_Schoolage in purple I_80x90cm_Oil on canvas
TTTh02-16_Schoolage in purple I_80x90cm_Oil on canvas
TTTh04-16_Sắc vàng sân trường
TTTh04-16_Sắc vàng sân trường_80x90cm_Oil on canvas
TTThuong01-17Tâm sự dưới sân trường_Confiding in schoolyard.
TTThuong01-17Tâm sự dưới sân trường_Confiding in schoolyard
TTThuong112--Mua-dong--Wint
TTThuong112--Mua-dong--Wint.gif