• Họa si bannner3
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


NHẤT NGUYÊN.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Hình tượng thiền nhân với hai tay đan vào nhau thể hiện sự chan hòa thân tâm; tâm phân biệt nhị nguyên mất đi thay vào đó là sự nhất như, nhất nguyên.
Hai vòng xoáy nơi giữa thân là biểu trưng cho sự thường biến của tâm thức. Tâm thức càng thường biến bao nhiêu sẽ hòa vào Tạo Hóa bấy nhiêu.
3 con mắt nằm ở vị trí trên đầu là biểu hiện cho 3 Cõi trong Tạo Hóa. Những con mắt này cuốn dọc theo chiều xoắn đi lên không có điểm cùng tận, điều này có nghĩa còn vô tận các cõi phía trên để hòa về. Trong đó con mắt ở vị trí trên cùng là Mắt 3, nơi tâm thức ta thấu cảm rõ được Tạo Hóa. Nơi ta thấu sâu nơi ta và thông suốt Tạo Hóa, chan hòa với 3 Cõi.

 

Phạm Trinh
Name Nhất Nguyên Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code PT-17-TTL-04
Size 80 x 80 cm
Material Oil paint