• Họa si bannner3
HỌA SĨ Quang Thanh
Xem tiểu sử họa sĩ


TÂM THỨC THĂNG HOA.
(ĐÃ BÁN)
Bức tranh thể hiện sự thăng hoa trong Tâm thức người tu thiền.
Hình tượng nửa khuôn mặt chìm ngập trong màu xám tối thể hiện cho vùng trũng u minh nơi mà những tâm thức còn kẹt lại. Sự bám chấp nơi họ tạo nên những song sắt vô hình trói buộc tâm tưởng của họ trong tù túng.
Tuy nhiên, ngay vùng trán của khuôn mặt đang tỏa ra một luồng ánh sáng trắng của sự tỉnh thức. Đó là dấu hiệu của sự tăng trưởng và thăng hoa trong tâm thức. Khi một người đã ngộ thì tâm thức họ như những cánh hoa vút bay vượt ra khỏi căn tù giam của sự bám chấp và định đặt. Và đó là điều vi diệu khi tâm thức đã trải qua một tiến trình sinh diệt mạnh mẽ bằng những lẽ Tạo Hóa toàn năng. Hình tượng khuôn mặt ẩn hiện phía sau đang dõi theo sự luân chuyển của những bông hoa còn mang ý nghĩa rằng con người luôn dõi theo và hướng về Tạo Hóa.


 
Quang Thanh
Name Tâm Thức thăng hoa. Giá:
 
 
Code QT-01-TTL-18
Size 124 x 80 cm
Material Sơn dầu