• Họa si bannner3
HỌA SĨ Quang Thanh
Xem tiểu sử họa sĩ


TRỞ VỀ.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Hình ảnh những chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam xuất hiện trong tranh là thể hiện cho những tâm thức đang dịch chuyển về gần với Tạo Hóa. Mỗi chiếc nón đại diện cho một người, mỗi tâm thức khác nhau và lơ lửng cao thấp nơi những điểm rơi khác nhau.
Tất cả những tâm thức này đều đâu đó trong những khuôn mẫu phân định, nó là những định đặt do chính ta tạo ra để trói buộc mình. Ngọn đèn dầu đang cháy và tỏa ánh sáng Pháp dẫn đường cho những tâm thức u mê này hướng về Tạo Hóa. Chính từ nơi đây tâm thức của họ cảm được cái tự do và đủ đầy thực sự.
Bức tranh còn hàm chứa những ẩn hiện vi diệu từ Tạo Hóa. Nó xảy đến khi người họa sĩ trụ thần cao độ, cái thần trong anh hợp nhất với Tạo Hóa. Tạo Hóa qua anh đưa cái thần vào trong tác phẩm, những điều mà tâm tưởng ta chưa thể nghĩ tới được.


 
Quang Thanh
Name Trở Về. Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code QT-02-TTL-18
Size 90 x 100 cm
Material Sơn dầu