• Họa si bannner3
HỌA SĨ Lê Thánh Thư
Xem tiểu sử họa sĩ


VĨ NHIÊN!

"Chỉ một bản thể duy nhất này thì tấm thân nhỏ bé kia đã hóa thân muôn trùng, tỏa ngát muôn hương."

- Sư Phụ Trần Thanh Nghị -


 
Lê Thánh Thư
Name Vĩ Nhiên Price:
 
Liên Hệ.
Code LTT-24.12.2018
Size 40 x 40 cm
Material Oil paint