• Họa si bannner3
HỌA SĨ Trần Thùy Linh
Xem tiểu sử họa sĩ


HÒA NHỊP THƯỜNG BIẾN.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Bức tranh là sự đan xen nhịp nhàng của những cánh hoa đang tỏa làn hương bồng bềnh quyện theo chiều gió.
Điều đó thể hiện một cách rõ rệt sự thường biến luân chuyển của dòng chảy Tạo Hóa vô tận không điểm dừng. Những cánh hoa tỏa hương thơm như thể những tâm thức đang ngộ nhập để hòa mình vào dòng chảy vô tận đó. Sự thăng hoa của tâm thức xảy đến khi nó buông xuống cái phạm vi hạn hẹp để hòa vào cái biến hợp muôn trùng. Hoa mai cũng là sự ứng hợp khởi đầu cho mùa Xuân. Tuy nhiên nó là một thực tại hoàn toàn mới, một sự chuyển biến tâm thức mới chứ không là sự xoay vòng hồi lại.


 
Trần Thùy Linh.
Name Hòa nhịp Thường Biến Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code TTL-03-18
Size 70 x 90 cm
Material Oil paint