• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Nguyễn Thị Tâm
Xem tiểu sử họa sĩ

BẤT NHỊ.
 
Tác giả:  Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm
Tác phẩm: Bất Nhị
Chất liệu: Sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2016.
Mã số: NTT-17-TTL-02

Giá: Liên Hệ Gallery