• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Huỳnh Quang Cường
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác giả: Họa sĩ HUỲNH QUANG CƯỜNG
Tác phẩm: NGUYÊN THỂ
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2002.
Mã số: PMG–30

Giá: LIÊN HỆ GALLERY