• Họa si bannner3
HỌA SĨ Nguyễn Thị Tâm
Xem tiểu sử họa sĩ


HƯỚNG VỀ TẠO HÓA.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh

 

Bức tranh thể hiện cho sự hướng về Tạo Hóa của vạn vật muôn loài. Mỗi bông hoa, chiếc lá và nhụy sen dù có điểm rơi tâm thức khác nhau nhưng đều đang tăng trưởng để hướng tới đồng nhất thể với Tạo Hóa là hình tượng Mặt Trăng phía trên. Trong đó có những tâm thức đã thăng hoa đồng nhịp với Tạo Hóa, bên cạnh đó là nhiều Tâm thức khác đang trong tiến trình gọt giũa để ngày càng trở nên đủ đầy hơn. Và thậm chí những cành sen vừa vươn lên khỏi mặt nước, như những tâm thức còn rất mới mẻ nhưng cũng đã vươn mình hướng về Ánh sáng Tạo Hóa. 
Điều này thể hiện cho ta thấy rằng việc tu học để hướng về Tạo Hóa là một lẽ hiển nhiên và dù vẫn còn những tâm thức đang lay hoay chưa xác định được Tiêu Điểm cho sự tồn tại của mình thì một cách vô thức họ vẫn đang tìm cách để về lại với Tạo Hóa, với bản thể của chính họ.

 

Nguyễn Thị Tâm
Name Hướng về Tạo Hóa. Giá:
 
Đã Bán.
Code NTT-17-TTL-03
Size 100 x 100 cm
Material Oil paint