• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Nhường
Xem tiểu sử họa sĩ

CUNG BẬC TÂM THỨC!


Tác giả: Họa sĩ Lê Nhường
Tác phẩm: Cung Bậc Tâm Thức
Chất liệu: Sơn acrylic trên vải bố
Năm vẽ: 2013
Mã số: LN-23-13

Giá: Đã bán