• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Nhường
Xem tiểu sử họa sĩ

Vòng Xoáy Tâm Thức.

 
Tác giả: Họa sĩ Lê Nhường
Tác phẩm: Vòng xoáy Tâm Thức.
Chất liệu: Tranh sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2017.
Mã số: LN-18-TTL-01

Giá: Liên hệ Gallery