• Họa si bannner3
HỌA SĨ Lê Xuân Chiểu
Xem tiểu sử họa sĩ


Ta là ai?
(SOLD)

 

 

Lê Xuân Chiểu
Name Ta là ai? Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code LXC-01-18
Size 95 x 74 cm
Material Oil paint