• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Xuân Chiểu
Xem tiểu sử họa sĩ

Ta là ai?

 

Tác giả:  Họa sĩ Lê Xuân Chiểu
Tác phẩm: Ta là ai?.
Chất liệu: Sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2012.
Mã số: LXC-01-18

Giá: Đã bán