• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Quang Thanh
Xem tiểu sử họa sĩ

TRỞ VỀ.
Tác giả: Họa sĩ QUANG THANH
Tác phẩm: TRỞ VỀ - HOMMING BACK
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2018.
Mã số: QT-02-TTL-18

Giá: LIÊN HỆ GALLERY