• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Quang Thanh
Họa sĩ
Châu Quang Thanh
Sinh ngày: 19/04/1962                                                                      Nơi sinh: TP.HCM
Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Tp. HCM                                              Niên khóa: 1999 – 2004
(Khoa Sơn Dầu)
Bút danh: Quang Thanh
Hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Ý tưởng và hành trình sáng tác:
  • Hội họa là một bộ môn nghệ thuật, một lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống.
Từ màu sắc, bố cục, đa ý tưởng, nhiều hình thức biểu hiện trong tranh để diễn đạt thế giới quan bên ngoài theo cảm nhận và cảm xúc của từng họa sĩ để cho ra đời những tác phẩm đẹp và có giá trị. Hội họa góp một phần hương vị để cho cuộc sống thêm phong phú.
  • Riêng tôi trên con đường sáng tác, chỉ có một chất liệu duy nhất đó là: thiền tâm linh trong cuộc sống. Từ sự trăn trở nhân sinh trong cuộc sống tôi tìm đến ý tưởng này làm hành trang cho sự nghiệp sáng tác của tôi.
  • Nó bắt đầu từ tác phẩm đầu tay và xuyên suốt đến bây giờ. Tôi gởi gắm sự bình yên nơi tranh thiền đến cho mọi người và cho tôi trong hiện tại.
Họa sĩ
       QUANG THANH