• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Đỗ Duy Tuấn
Xem tiểu sử họa sĩ
DDT18_NGUOI VA CA_PEOPLE AND FISHES_80x80.jpg
 
Tác giả: Họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
Tác phẩm: NGƯỜI VÀ CÁ_PEOPLE AND FISHES
Chất liệu: HỖN HỢP
Năm vẽ: 2000.
Mã số: DDT-PM-18

Giá: ĐÃ BÁN - SOLD