• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Đỗ Duy Tuấn
Xem tiểu sử họa sĩ


VÔ HỮU
 
Tác giả: Họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
Tác phẩm: VÔ HỮU
Chất liệu: HỖN HỢP
Năm vẽ: 1999.
Mã số: DDT-PM-16

Giá: LIÊN HỆ GALLERY