• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Đỗ Duy Tuấn
Xem tiểu sử họa sĩ
Tác giả: Họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
Tác phẩm: EARLY WINTER MEMORY-KÝ ỨC ĐẦU ĐÔNG
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2014.
Mã số: DDT-PM-28

Giá: SOLD