• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Thánh Thư
Xem tiểu sử họa sĩ

HÒA VỀ.

Tác giả: Họa sĩ Lê Thánh Thư
Tác phẩm: Hòa về
Chất liệu: Sơn dầu
Năm vẽ: 2011
Mã số: LTT-17-TTL-04

Giá: Đã bán