• Họa si bannner3
HỌA SĨ Lê Thánh Thư
Xem tiểu sử họa sĩ


LUÂN HỒI.

 

Lê Thánh Thư
Name Luân Hồii Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code LTT-17-TTL-03
Size 40 x 40 cm
Material Oil paint