• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Thánh Thư
Xem tiểu sử họa sĩ


VĨ NHIÊNG!

Tác giả: Họa sĩ Lê Thánh Thư
Tác phẩm: Vĩ Nhiêng
Chất liệu: Sơn dầu
Năm vẽ: 2018
Mã số: LTT-24.12.2018

Giá: Liên hệ Gallery