• Họa si bannner3
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


NHẤT NGUYÊN.
 
 

 

Phạm Trinh
Name Nhất Nguyên Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code PT-17-TTL-04
Size 80 x 80 cm
Material Oil paint