• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác giả: Họa sĩ PHẠM TRINH
Tác phẩm: TÔI – BY ME
Chất liệu: SƠN DẦU TRÊN VẢI BỐ
Năm vẽ: 2008.
Mã số: PT- A-01

Giá: Đã bán