• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


TÂM THỨC HÓA KHÔNG

Tác giả: Họa sĩ PHẠM TRINH
Tác phẩm: TÂM THỨC HÓA KHÔNG
Chất liệu: SƠN DẦU TRÊN VẢI BỐ
Năm vẽ: 2017.
Mã số: PT-17-TTL-02

Giá: Liên Hệ Gallery