• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


Tác giả: Họa sĩ PHẠM TRINH
Tác phẩm: MẶC ĐỊNH -I
IChất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2008.
Mã số: PT- A-12

Giá: Đã bán