• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
BẾN THUYỀN

Tác giả: Họa sĩ Hồ Hữu Thủ
Tác phẩm: Bến thuyền.
Chất liệu: Tranh sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2010.
Mã số
: HHT-17
Giá: Liên hệ Gallery.