• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
CHÂN DUNG THIẾU NỮ
 
Tác giả: Họa sĩ Hồ Hữu Thủ
Tác phẩm: Chân dung thiếu nữ
Chất liệu: Sơn mài
Năm vẽ: 2007.
Mã số: HHT-15
Giá: Đã bán