• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
DŨNG MÃNH

Tác giả: HỌA SĨ HỒ HỮU THỦ
Tác phẩm: DŨNG MÃNH
Chất liệu: Sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2014.
Mã số: HHT03-14 
Giá: Đã bán