• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ


TRỰC CHỈ.
 
Tác giả: Họa sĩ Hồ Hữu Thủ
Tác phẩm: Trực chỉ.
Chất liệu: Sơn mài trên vải bố
Năm vẽ: 2010.

Mã số: HHT-28-TTL-01
Giá: Liên hệ Gallery