• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
ÂM NHẠC - MUSIC 

Tác giả: HỌA SĨ HỒ HỮU THỦ
Tác phẩm: ÂM NHẠC
Chất liệu: Sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2009.
Mã số: HHT05-09 
Giá: Liên hệ gallery.