• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
THIẾU NỮ VÀ HOA

Tác giả: Họa sĩ Hồ Hữu Thủ
Tác phẩm: Thiếu nữ và hoa
Chất liệu: Sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2007.
Mã số: HHT-04-01-17-02
Giá: Đã bán