• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
TĨNH VẬT HOA
 
Tác giả: Họa sĩ Hồ Hữu Thủ
Tác phẩm: Tĩnh vật hoa
Chất liệu: Tranh sơn dầu trên vải bố
Năm vẽ: 2012.
Mã số: HHT06-14
Giá: Đã bán