• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ
Xem tiểu sử họa sĩ
HHT-TL - TRỰC CHỈ
Tên tranh: Trực chỉ Chất liệu: Sơn mài trên vải bố. Năm vẽ: 2011 Kích thước: Gallery giữ 
HHT17-Ben thuyen-The port
Tên tranh: Bến thuyền. Chất liệu: Tranh sơn dầu. Năm vẽ: 2010. Kích thước: Gallery giữ.
HHT06-14 - Tĩnh vật Hoa-Flowers Still life.jpg
HHT06-14 - Tinh vat Hoa-Flowers Still life, 50x55 cm.jpg
HHT15-young girl portrait-chân dung thiếu nữ
HHT15-young girl portrait-chan dung thieu nu-60x60cm.jpg
HHT-04-01-17-02_Thiếu nữ và hoa
100x100cm_Sơn dầu_2017.jpg
HHT03-14 - Dũng mãnh_ Brave and Strong
HHT03-14 - Dũng mãnh_ Brave and Strong_ 60x60 cm_ Oil_ 2014.gif
PMG_05_Ho Huu Thu_Music_Âm nhạc
PMG_05_Ho Huu Thu_Music_Âm nhạc__60x60_oil_2009.jpg